09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu

Polat Arabuluculuk > Makale  > Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

12.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 7562

Karar: 2017 / 2911

Karar Tarihi: 10.07.2017

ÖZET: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak onanmasına karar verilmiştir.(5237 S. K. m. 42, 50, 52, 179) (5271 S. K. m. 231)

Mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiri

Dava ve Karar: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5271 sayılı CMK’nın 231/7 maddesi gereğince, açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkum olunan hapis cezasının kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceğinin hükme bağlanması karşısında, tayin olunan 3 ay hapis cezası adli para cezasına çevrilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddi

Yapılan yargılama sonunda, 17/02/2014 tarihli karar ile sanığın TCK’nın 179/3-2, 50/1-a, 42/2-3-4, 5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddeleri uyarınca 1.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, anılan kararın 17/03/2014 tarihinde kesinleştiği, daha sonra sanığın 13/08/2014 tarihinde basit yaralama suçunu işlediği sabit kabul edilerek, Ayancık Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28/01/2015 tarihli ilamı ile kesin nitelikte mahkumiyetine hükmedildiği, ihbar üzerine yeniden ele alınan dosyada, 5271 sayılı CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasına karar verildiği anlaşılmakla;

Hükmün onanması

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 10.07.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment