09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Tenfiz Ve Tanıma Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Tenfiz Ve Tanıma Davası

Tenfiz Ve Tanıma Davası

— Tenfiz Ve Tanıma Davası

Davacının Küçüğün Babası Olmadığının Tespiti

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 15260

Karar: 2010 / 211

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Yabancı ilamda, çocuk ilamın tarafıdır ve ilamı veren mahkemede Frankfurt Gençlik Dairesi tarafından temsil edilmiştir. Çocuğun temsili koşulu gerçekleşmiştir. O halde diğer koşullar incelenerek işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, çocuğun temsil edilmediğinden bahisle davanın reddi doğru bulunmamıştır.(5718 S. K. m. 50, 52, 58)

Yabancı İlamda Çocuğun İlamın Tarafı Olması

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Çocuğun Temsili Koşulunun Gerçekleşmesi

Karar: Davacı, 22.12.1994 doğumlu küçük Ş.’in babası olmadığının tespitine dair Alman mahkemesince verilen 24.11.1995 tarihli kararın tenfizini ve tanınmasını istemiş, mahkemece, <küçük Ş.’in Türk Medeni Kanunu uyarınca kararı veren mahkemede temsil edilmediği> gerekçesiyle istek reddedilmiş, kararı davacı temyiz etmiştir. Tenfizine ve tanınmasına karar verilmesi talep edilen Alman mahkemesi kararı, <davacının davalı çocuğun babası olmadığının tespitine> ilişkindir. Küçük Ş.’in davacı ile N. U.’ın evliliği içinde doğduğu dosyaya alınan nüfus kayıtlarından anlaşıldığına göre, yabancı ilam, davacı ile çocuk arasındaki soybağının reddi niteliğindedir. Yabancı ilamda, çocuk ilamın tarafıdır ve ilamı veren mahkemede Frankfurt Gençlik Dairesi tarafından temsil edilmiştir. Çocuğun temsili koşulu gerçekleşmiştir. O halde diğer koşullar incelenerek işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, çocuğun temsil edilmediğinden bahisle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Çocuğun Temsil Edilmediğinden Bahisle Davanın Reddi

Sonuç: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2010

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment