09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

TEMYİZ SÜRESİ

Polat Arabuluculuk > Makale  > TEMYİZ SÜRESİ

TEMYİZ SÜRESİ

İş Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 13018

Karar: 2000 / 282

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Sulh Mahkemesi’nin 29.12.1998 tarihli kararı davacı vekiline 15.3.1999 tarihinde tebliğ edilmiş, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 432/4 maddesi gereğince bu karar yedi gün içinde temyiz edilmemiştir. Terekeye temsilci atanması ile ilgili işlem kesinleşmiştir.(1086 S. K. m. 432) (YHGK 06.07.1994 T. 1994/2-384 E. 1994/501 K.)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

Karar: Sulh Mahkemesi’nin 29.12.1998 tarihli kararı davacı vekiline 15.3.1999 tarihinde tebliğ edilmiş, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 432/4 maddesi gereğince bu karar yedi gün içinde temyiz edilmemiştir. Terekeye temsilci atanması ile ilgili işlem kesinleşmiştir.

Davacının Tereke temsicisinin şahsi yönünden Asliye Hukuk Mahkemesi kararına ilişkin temyizine gelince; Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu konuda verdiği kararlar kesin olmasına göre dilekçenin reddi gerekmiştir. (Y.H.G.K. 6.7.1994 Ta. 1994/2-384 E. 1994/501 S.K.)

Sonuç:  Temyiz dilekçesinin açıklanan nedenlerle REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine  oybirliği ile  karar verildi

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment