09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası

Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 136

Karar: 2000 / 280

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davacı tarafın 1999 Nisan, Mayıs ve Haziran kiraları olan 105.000.000.- liranın ödenmediğinden bahisle 9.7.1999 tarihinde icraya başvurduğu ve ödeme emrinin davalıya 26.7.1999 tarihinde tebliğ edildiği ve davanın ise 19.7.1999 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davanın ödeme emri davalıya tebliğ edilmeden önce açıldığı göz önünde tutularak davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir.

(818 S. K. m. 260)

Ödeme Emri Davalıya Tebliğ Edilmeden Dava Açılamayacağı

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili davalının kira farklarını yapılan icra takibine rağmen ödemediğini iddia ile kiralananın davalının temerrüdü nedeniyle tahliyesini istemiştir.

Temerrüt Olgusunun Gerçekleşmemiş Olması

Davacı tarafın 1999 Nisan, Mayıs ve Haziran kiraları olan 105.000.000.- liranın ödenmediğinden bahisle 9.7.1999 tarihinde icraya başvurduğu ve ödeme emrinin davalıya 26.7.1999 tarihinde tebliğ edildiği ve davanın ise 19.7.1999 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davanın ödeme emri davalıya tebliğ edilmeden önce açıldığı göz önünde tutularak davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç:  Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 25.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment