09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Takibe İtiraz Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Takibe İtiraz Davası

Takibe İtiraz Davası

İhalenin Feshi İstemi

Takibe İtiraz 

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17384

Karar: 2000 / 55

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Kredi borçlusu ile üçüncü kişiler arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğuna göre sözü edilen ihbar hususu gerçekleştirilmeden borçlular hakkında birlikte takip yapılması mümkün değildir.

(743 S. K. m. 802)  (2004 S. K. m. 366)  (1086 S. K. m. 428)

Kredi Borçlusu İle Üçüncü Kişiler Arasında Zorunlu Takip Arkadaşğı Bulunduğu

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu Şirket vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İhbar

Karar: Muteriz ipotek veren 3. kişilere M.K.802. maddesi gereğince ihbar yapılmadığı Mercice tespit edilmiştir. Kredi borçlusu ile 3. kişiler arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğuna göre sözü edilen ihbar hususu gerçekleştirilmeden borçlular hakkında birlikte takip yapılması mümkün değildir. Muteriz kredi borçlusu Ç.Ç. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.ni de kapsayacak şekilde takibin iptaline karar verilmek gerekirken, sadece 3. kişiler hakkındaki takibin iptali isabetsizdir.

Borçlular Hakkında Birlikte Takip Yapılamayacağı

Sonuç:  Borçlu Şirket vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment