09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Taahhüdü İhlal Suçu

Polat Arabuluculuk > Makale  > Taahhüdü İhlal Suçu

Taahhüdü İhlal Suçu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

8.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 19994

Karar: 2000 / 1244

Karar Tarihi: 31.01.2000

ÖZET: Aynı borç nedeniyle şirket yetkilisi ve asaleten borçlu olan sanığın, 18.5.1998 günlü tutanakta şirket ve kendi adına taahhüde bulunmasının iki ayrı suçu oluşturmayıp tek suç oluşturacağı gözetilmeden, şirketle müteselsil borçlu durumunda bulunan sanığa aynı taahhüd nedeniyle iki ayrı ceza verilmesi hukuka aykırıdır.

(2004 S. K. m. 340)

Şirketle Müteselsil Borçlu Durumunda Bulunulması

Dava: Taahhüdü ihlalden sanık Şakir, E… Ayakkabı Sanayi ve Anonim Ortaklığı yetkilisi Şakir’in yapılan yargılanması sonunda; İİK. nun 340. maddesi iki sefer tatbik edilerek 2 ay hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair İzmir Üçüncü İcra Ceza Mahkemesinden verilen 3.3.1999 gün ve 5123 esas, 717 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 23.12.1999 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Şirket Ve Kendi Adına Taahhüdde Bulunulmasının İki Ayrı Suçu Oluşturmaması

Karar: Aynı borç nedeniyle şirket yetkilisi ve asaleten borçlu olan sanığın, 18.5.1998 günlü tutanakta şirket ve kendi adına taahhüd de bulunmasının iki ayrı suçu oluşturmayıp tek suç oluşturacağı gözetilmeden, şirketle müteselsil borçlu durumunda bulunan sanığa aynı taahhüd nedeniyle iki ayrı ceza verilmesi,

Aynı Taahhüd Nedeniyle İki Ayrı Ceza Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 31.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment