09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gereği

Polat Arabuluculuk > Makale  > Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gereği

Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gereği

İş Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17775

Karar: 2000 / 626

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Takip hukukuna yönelik mercii kararının infazı için kesinleşmesi şart değildir. Şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 366)

Şikayet Davası

Dava: Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Takip hukukuna yönelik mercii kararının infazı için kesinleşmesi şart değildir. Şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Mercii Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Şart Olmaması

Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment