09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Noter Aracılığı İle Alınmış Tahliye Taahhütnamesinin Kiracının Kiralama Sözleşmesinin Varlığını İspatlaması

Polat Arabuluculuk > Makale  > Noter Aracılığı İle Alınmış Tahliye Taahhütnamesinin Kiracının Kiralama Sözleşmesinin Varlığını İspatlaması

Noter Aracılığı İle Alınmış Tahliye Taahhütnamesinin Kiracının Kiralama Sözleşmesinin Varlığını İspatlaması

İhalenin Feshi İstemi

Noterden Alınan Tahliye Taahhütnamesi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17452

Karar: 2000 / 122

Karar Tarihi: 17.01.2000
ÖZET: Borçlunun itirazında, kiralayan ile arasında bir kira sözleşmesi olmadığı iddia edilmiş ise de, noter aracılığı ile alınmış olan tahliye taahhütnamesinde mecurda kiracı olarak oturmakta olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca baskı altında alındığı iddiası da mecurda kiracı olarak otururken tahliye taahhüdünün verilmiş olması nedeniyle merciide dinlenemez. (2004 S. K. m. 272)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Yazılı Tahliye Taahhütnamesi

Karar: Alacaklı İİK.nun 272. maddesi uyarınca 31.8.1994 tarihli ve 5841 numaralı tahliye taahhüdüne dayanılarak, ilamsız takip yapmış, borçluya örnek 56 nolu tahliye emrini tebliğ ettirmiştir. Bu tahliye emrinin borçluya tebliği üzerine süresinde taraflar arasında kira sözleşmesi olmadığından ve tahliye taahhüdünün manevi cebir altında alındığından bahisle itiraz edilmiştir. Alacaklı, süresinde itirazın kaldırılmasını istemiştir. Borçlunun itirazında, kiralayan ile arasında bir kira sözleşmesi olmadığı iddia edilmiş ise de, noter aracılığı ile alınmış olan tahliye taahhütnamesinde mecurda kiracı olarak oturmakta olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca baskı altında alındığı iddiası da mecurda kiracı olarak otururken tahliye taahhüdünün verilmiş olması nedeniyle merciide dinlenemez. Bu durum karşısında Mercice, itirazın kaldırılmasına ve mecurdan tahliyeye karar verilmesi gerekirken hiçbir yasal nedene dayanmadan, takip talebinde taliye istemi bulunmadığından bahisle, istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment