Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku – Marka, Patent ve Tasarım Hakları

 

Fikri Mülkiyet Hukuku bünyesinde fikir ve sanat ürünleri ile patent ve faydalı ürünleri ilgilendiren düzenlemeleri barındıran bir özel hukuk dalıdır. Bu ürünlere eşya hukuku anlamında genel olarak gayri maddi malvarlığı ürünleri de denilmektedir. Bu malvarlığı unsurları üzerindeki ayni hak, eşya hukuku sisteminde yer alan klasik ayni mülkiyet sisteminden farklı olarak süreye tabi tutulmuştur. Marka Tescili Bu süre söz gelimi patent üzerinde 20 yıl, roman üzerinde eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıldır. Fikri mülkiyet hukukunun saç ayaklarından bir tanesi olan fikir ve sanat eserlerine uygulanacak hükümleri düzenleyen kanun 1951 yılında yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur. (FİSEK)

 

Fikirler ifade edildikten sonra «fikir ürünü» oluşur ve eylemin boyutu değişir. Oluşan fikir ürününün bir «sahibi» vardır ve koruma bu aşamada başladığı için «haklar» doğar. Yasal korumanın tanımı; “kişisel olarak kullanmak, diğer kişilere kullanım için izin vermek ve izinsiz kullanımı yasal yollara başvurarak önlemek” hakları olarak özetlenebilir.

 

Fikir ürünü sahibinin fikir ürününe ilişkin manevi ve ekonomik (malî) hakları, fikir ürününün oluşması ile birlikte doğar. Fikir ürünü sahibinin hakları; fikir ürününün topluma sunulması, hak sahibi olarak belirtilmek, fikir ürününde değişiklik yapılmasını önlemek gibi manevi haklar ile fikir ürününden ekonomik olarak yararlanmak amaçlı ekonomik (malî) haklardır. Manevi haklar devir edilemez iken, ekonomik (malî) haklar devir edilebilir, kiraya (lisans) veya ödünç verilebilir.

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili
  • Marka, patent, tasarım başvurusuna itiraz
  • Marka, patent, tasarım yenileme ve devir işlemleri
  • Marka, patent, tasarımlarda adres ve ünvan değişikliği
  • Marka, patent, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
  • Marka, patent, tasarım rehini, lisansı ve haczi
  • Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

 

Fikri Haklar Hukukuna İlişkin Dava Hizmetlerimiz

 

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu fikri ve sınai hakların tescili, koruması ve devamı konusunda gerekli bütün hukuki hizmetleri vermektedir. Hizmetlerimiz arasında fikri hakkın ihlali veya kötü niyetli tescil durumunda; tecavüzün sonlandırılması ve bu kötüniyetli tescilin iptali ile Türk Patent Enstitüsü nezdindeki başvurulara itiraz edilmesi, yapılan itirazlara cevap verilmesi ve TPE tarafından başvuruların reddi halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilmesi hizmetleri yer almaktadır.