09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Markalar Kanununa Aykırılık Suçu

Polat Arabuluculuk > Makale  > Markalar Kanununa Aykırılık Suçu

Markalar Kanununa Aykırılık Suçu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 9227

Karar: 2000 / 123

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Hükmün dayanağını teşkil eden marka sahipliliği ve lisans sözleşme belgelerinin onaysız fotokopi olduğu gözetilerek denetime olanak verecek şekilde aslı veya onaylı suretleri getirtilmeden karar verilmesi bozmayı gerektirir.(765 S. K. m. 2, Ek m. 1) (551 S. K. m. 51)

Dava ve Karar: Markalar Kanunu’na Muhalefetten sanık N. A. hakkında yapılan duruşma sonunda, hükümlülüğüne, zoralıma ve cezalarının ertelenmesine dair Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.3.1998 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 17.6.1999 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmün Dayanağını Teşkil Eden Marka Sahipliliği Ve Lisans Sözleşme Belgelerinin Onaysız Fotokopi Olduğu

1- Hükmün dayanağını teşkil eden marka sahipliliği ve lisans sözleşme belgelerinin onaysız fotokopi olduğu gözetilerek denetime olanak verecek şekilde aslı veya onaylı suretleri getirtilmeden karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve,

2- Hükümden sonra 1.8.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4421 sayılı yasanın 4 üncü maddesiyle değişik TCK’nun ek l/b maddesindeki değişikliğin TCK’nun 2/2. maddesi uyarınca sanık lehine olduğu gözetilerek, bu lehe hükmün uygulanmasının gerekmesi,

Lehe Hükmün Uygulanmasının Gereği

Sonuç: Bozmayı icabettirmiş olup, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.01.2000 günü oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment