09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Kıdem Tazminatına Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği

Polat Arabuluculuk > Makale  > Kıdem Tazminatına Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği

Kıdem Tazminatına Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği

İş Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18181

Karar: 2000 / 237

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Mütalaasına başvurulan bilirkişi geçmiş günler faizini hesaplarken fesih tarihindeki mevduata uygulanan en yüksek faizin esas alınması gerekir. Fesihten bir yıl sonraki faize göre hesaplama yapılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

(1475 S. K. m. 14)

Dava: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Kıdem Tazminatı Davası

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında alan temyiz itirazları yerinde değildir.

2 – Mütalaasına başvurulan bilirkişi geçmiş günler faizini hesaplarken fesih tarihindeki mevduata uygulanan en yüksek faizin esas alınması gerekir.

Fesihten bir yıl sonraki faize göre hesaplama yapılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.01.2000 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment