09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Makale

Polat Arabuluculuk > Makale (Page 5)

Kaçakçılık Suçu

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2000 / 7-2 Karar: 2000 / 7 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Satmak amacıyla ticari miktar ve nitelikteki eşya alımlarında vergi usul yasasına göre belge düzenlenmesi zorunludur. Eşyanın menşeini kanıtlamada bu belgelerden yararlanılarak ve belgenin kaynağına inilecektir. Olayda, sanık tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiş bir belge sunulmamıştır.(1918 S. K. m. 3, 4) Dava: Kaçakçılık suçundan sanık R. T.'in 1918 sayılı Yasanın 25/2. maddesi uyarınca 142.141.875 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, nisbi harç ve vekalet ücreti ile zoralıma ilişkin İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 20.02.1998 gün ve 908/61 sayılı hükmün sanık vekili tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza...

Continue reading