İdari Yargılama Usulü Kanununda Görev Ve Yetki Dışında Bir İşe Bakılmış Olması Hukuka Aykırı Karar Verilmesi Ve Usul Hükümlerine Uyulmamış Olması Bozma Nedenleri Olarak Belirlendiği  

Yanıltıcı Olmamak Tüketicinin Çıkarlarına Zarar Vermemek İlkesi

Tv Aracılığı İle Sağlık Merkezinin Reklamını Yapmak Suretiyle Haksız Rekabete Yol Açan Sağlık Kuruluşunun Mesul Müdürü Olan Davacı

WhatsApp chat
Hemen Ara!