09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Makale

Polat Arabuluculuk > Makale (Page 10)

Eksik İnceleme İle Karar Verilemeyeceği

Mirastan Çıkarmanın İptali Davası

T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 2 Karar: 2000 / 289 Karar Tarihi: 25.01.2000 ÖZET: Davalı 1.1.1989 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananda oturmaktadır. Kiralanan 455 ada 4 parsel üzerinde iken imar uygulaması sonucu 5913 ada 4 ve 5 parsele ayrıldığı kiralananın 4 parsel üzerinde kaldığı davacının ise 21.8.1998 tarihinde 5 parseli satın aldığı anlaşılmaktadır. Kiralanan davacının almış olduğu parsel üzerinde kalmadığına göre davacının dava açma hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda davanın reddine karar vermek gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur. (818 S. K. m. 260) Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi Davası Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair...

Continue reading