09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet Suçu

Polat Arabuluculuk > Makale  > Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet Suçu

Kaçakçılığın Men Ve Takibine Dair Kanuna Muhalefet Suçu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 12564

Karar: 2000 / 121

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davanın konusunun ticari nitelikte eşya olması sonucu, suçun gerçekleşmesi halinde eylemin ticari kaçakçılık suçunu oluşturacağı, bu durumda davaya bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin görevine dahil bulunduğu gözetilmeden görevsizlik kararı ile zoralım kararının gerçekleşmesi halinde teminatın serbest bırakılmasına karar verilmelidir.(1918 S. K. m. 25) (1412 S. K. m. 121)

Ticari Kaçakçılık Suçu Sayılması Gerektiği

Dava: 1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten sanık V. İ. hakkında yapılan duruşma sonunda; Beraatına ve zoralıma dair Ş. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 30.4.1998 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, cumhuriyet savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 8.10.1999 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi

Karar: 1- Dava konusu traktörün ticari nitelikte eşya olduğu cihetle, suçun sübutu halinde eylemin 1918 sayılı yasanın 25/2. maddesi kapsamında ticari kaçakçılık suçunu oluşturacağı, bu durumda davaya bakmanın ve delillerin takdirinin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine dahil bulunduğu gözetilmeden görevsizlik kararı yerine yazılı şekilde hüküm tesisi,

Malın Ticari Nitelikte Olmasının Önemi

Kabule göre ise,

2- Zoralım kararının gerçekleşmesi halinde teminatın serbest bırakılmasına karar verilmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA 25.01.2000 günü oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment