09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

İhtiyati Haciz

Polat Arabuluculuk > Makale  > İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17898

Karar: 2000 / 733

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden infazının istenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Somut olayda Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinden alınan ihtiyati haciz kararının bu mahkemenin yargı çevresi içinde infaz edilmemesi sebebi ile merciin ihtiyati haciz işlemlerinin infazına yönelik işlemlerin iptali ile yetinmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 261)

İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihten İtibaren On Gün İçinde Kararı Veren Mahkemenin Yargı Çevresindeki İcra Dairesinden İnfazının İstenmesi Zorunluluğu

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İhtiyati Haciz Kararının Kendiliğinden Kalkması

Karar: İİK.261. maddesi gereğince, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden infazının istenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Somut olayda Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinden alınan ihtiyati haciz kararının bu mahkemenin yargı çevresi içinde infaz edilmemesi sebebi ile merciin ihtiyati haciz işlemlerinin infazına yönelik işlemlerin iptali ile yetinmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi yasaya uygun bulunmamıştır.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment