09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Anneye Verilmesi

Polat Arabuluculuk > Genel  > Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Anneye Verilmesi

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Anneye Verilmesi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Anneye Verilmesi İlgili Yasa

MEDENİ YASA MADDE 311- Evlilik haricindeki doğumda anasına kalan çocuk, anasının aile ismini taşıdığı ve onun vatandaşlık hakkını iktisap ettiği gibi gerek anasına ve gerek anasının hısımlarına karşı sahih olmayan nesep üzerine terettüp eden hak ve vazifelere dahi sahiptir.

Ananın borçları ise, tıpkı nesebi sahih çocuğa karşı olan borçları gibidir.

Mahkeme, velayeti anaya verebilir.

MADDE 314 – Velayetin baba veya anaya tevdi halinde mahkeme çocuğun malları üzerindeki haklarını da tayin eder.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Anneye Verilmesi Açıklama

Evlilik dışında doğan çocuğun velayeti mahkeme kararıyla ya anaya veya babaya verilir. Ayrıca, velayetin verildiği ana veya babanın, çocuğun malları üzerindeki haklarını da başvuru üzerine Sulh Hukuk Hakimi belirler. Bu madde ile evlilik dışında doğan çocuk korunmak istenmiştir. Çocuğun velayetini belirleyecek mahkeme Asliye Hukuk mahkemesidir. Konut mahkemesi yetkilidir. Deliller serbestçe takdir olunur. Dava her türlü delille ispatlanabilir. (Nüfus kaydı, tanık, vs. gibi)

No Comments

Leave a Comment