Arabuluculuk Yapılabilen Alanlar

            Arabuluculuk, taraflar arasında yaşanan problemlerin mahkemeye başvurulmadan çözümlenmesini sağlayan avantajlı ve faydalı bir çözüm yöntemidir. Mahkemeye gitmeden bir arabulucuya başvurulması birçok problemin avantajlı bir şekilde çözümlenmesini sağlayacaktır. Bu sayede aylarca mahkemenin sonuçlanmasının beklenmesine gerek yoktur.

            Hem kısa süren hem de ücret anlamında çok daha avantajlı olan arabuluculuk uygulaması yalnızca mahkeme harici problemler için geçerli değildir. Ortada bir mahkeme ve dava varsa bile arabuluculuk hizmeti alınması mümkündür. Bu sayede süreç çok daha hızlı işleyecek, belki de sorun taraflar arasında çözülecek ve mahkemeden vazgeçilecektir. Daha birçok olumlu özelliği bir arada bulunan bu hukuk hizmeti serbest iradesi bulunan herkes için uygun olan çözüm yöntemlerinden bir tanesidir.

            Peki arabuluculuk yapılabilen alanlar nelerdir? Arabuluculuk birçok dava için uygun olan bir hizmettir. Taraflar dava sürecinde kendi özgür iradeleri ile karar verebiliyorlar ise arabuluculuk hizmeti alınması mümkündür. Bu noktada serbest irade büyük önem taşımaktadır. Bu tarz bir hizmet daha çok iki taraf arasında yaşanan problemlerde yani örneğin iki şirket arasında yaşanan ya da işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlar gibi problemlerde devreye girmektedir. Bu sayede iki tarafında olayı başka bir bakış açısında görmesi sağlanacak ve problem kısa sürede çözüme ulaşacaktır.

Arabuluculuk tüm davalar için geçerli midir?

           Arabuluculuk hizmeti tarafların serbest iradesini gerektiren bir hizmettir. Bu sebeple her dava için arabuluculuk hizmeti alınması kesinlikle mümkündür. Bu tarz hizmetler ticari olarak yaşanan problemler ya da tazminat olaylarında alınabilen hizmetlerdir. Çünkü bu tarz davalarda kişilerin serbest iradeleri bulunmaktadır. Fakat bunun yanı sıra ecza davalarında ya da çocuklarla ilgili olan velayet davaların arabulucuya başvurulması mümkün değildir. Kısacası problem kamu düzenini ilgilendirmemeli ve yalnızca taraflar arasında olmalıdır. Bu gibi durumlarda bir arabulucudan destek alınması mümkün olacaktır.

 Arabuluculuk hizmetinin avantajları nelerdir?

            Arabuluculuk hizmeti son derece avantajlı olan hizmetlerden bir tanesidir. Bu hizmeti almanın taraflara çok sayıda faydası olacaktır. Bu avantajlardan ilki ilişkileri korumasıdır. Davalarda yaşanan kavgalar ve problemler arabulucu yöntemi ile verilen hizmette kesinlikle görülmeyecektir. Bu sayede taraflar arasında herhangi bir kavga ya da problem yaşanmadan tüm sorun çözüme kavuşturulmuş olacaktır. Bunun yanı sıra kısa sürede çözüm imkanı sağlayan arabuluculuk yöntemi, uzun süreler mahkemenin beklenmesi problemini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca mahkemelere oranla çok daha ekonomik olması da avantajlarında bir tanesidir. Taraflar arabulucunun ücretini tarifeye göre bölüşerek ödeyecek böylece mali anlamda herhangi bir problem yaşanmayacaktır.

WhatsApp chat
Hemen Ara!