Arabuluculuğun Faydaları

Son günlerde hızla yayınlanan arabuluculuğun bir çok faydası bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki makalemizde detaylı olarak ele alınmıştır. Öncelikle arabuluculuk nedir? Bu soruya cevap verdikten sonra arabuluculuğun faydaları üzerinde duracağız.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk genellikle uyuşmazlık durumlarında kullanılan alternatif çözüm yollarından biridir. Bu yol günümüzde oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Arabuluculuk, tarafsız olan üçüncü bir kişinin anlaşmazlık içerisinde olan taraflara kabul edebilecekleri ortak bir çözüm yolu bulmaları hususunda gerekli yardımı sağlayarak yol gösterilmesine denir. Arabuluculuk uzlaşma ile hakemlik arasında yer alan ve üçüncü bir kişinin devreye girmesi ile yürütülen anlaşmazlık çözüm aşamasıdır.

Uygulanan bu yöntem ile taraflar gönüllü bir şekilde yürüttükleri müzakereleri iki tarafında kabul ettiği bir sonuç ile neticelendirirler. Bu süreçte arabulucu ise tarafların bir birilerini daha net anlamalarını sağlamak, tarafların iletişimlerini kolaylaştırmak, tarafsız ve objektif çözüm önerilerini taraflara sunmak gibi görevlere sahiptir. Arabulucu uyuşmazlık konusunda bir karar vermemektedir.

 Arabuluculuğun Faydaları Nelerdir?

Arabuluculuk da mahkemelerdeki gibi tahkikat, iddia ve savunma, delil ve ispat gibi hükmi konular yer almamaktadır. Arabuluculuk müessesesinde netice yargısal çözüm süreci ile kıyaslandığında çok daha kısa sürmektedir. Bu yöntem ile anlaşma sağlanmasının bir başka avantajı ise yargısal süreçlere göre çok daha az maliyetli olmasıdır. Yargısal süreçte karar alma konusu tarafların yetkisinde değilken, arabuluculukta ise anlaşma tutanağının içeriğinin belirlenmesi veya anlaşamama gibi durumlar tarafların iradesine bağlıdır.

Bu yöntemin kullanılmasının sağladığı bir başka avantaj ise çözüm yolları aranırken tarafların menfaatleri ön planda tutulur. İki taraf içinde ortak olan iyi sonuca yönelinir. Ancak yargısal sürecin neticesinde ise haklı ya da haksız aranır. Bu yöntemin belirtilebilecek olan en önemli özelliği ise gizliliğin esas olmasıdır. Yargısal süreçlerde ise tam tersine aleniyet ilkesi ön plandadır ve süreç bu ilke dahilinde ilerleyerek sonuçlanır. Arabuluculukta gizlilik ön planda olduğundan müzakereler sonucunda anlaşma olmasa bile tarafların kaybedeceği herhangi bir şey olmamaktadır. Tarafları arabuluculuk yöntemine olumlu bakmasını sağlayan en önemli faktör gizlilik esasıdır.

Yargısal süreçteki çözüm usulü esnek değilken, arabuluculukta ise çözüm iki tarafa ve uyuşmazlık konusuna uygun ve özel bir şekilde belirlenir. Arabuluculuk müessesesinde uyuşmazlık konusu iki tarafında kabul ettiği bir çözüm yolu ile neticelenmiş ve tarafların aralarındaki ilişki yeniden sağlanmış olur. Yine arabuluculuk sisteminin bir diğer önemli avantajı iletişim kanallarının sürekli olarak açık bulunmasıdır. Bu süreçte arabulucu tarafların kendilerini sağlıklı bir şekilde ifade etmelerini ve bir birilerinin sözünü kesmeden saygılı olacak biçimde dinlemelerini sağlar.

Arabuluculuk yönteminin neticesinde anlaşma sağlanamamış olsa dahi, tarafların uyuşmazlık konusundaki noktalar net bir şekilde meydana çıkarılmış olur. Taraflar süreci devam ettirip daha sonra başvuracakları alternatif bir çözüm yolu ya da yargısal çözüm noktasında belirlenmiş olan bu uyuşmazlık noktaları sebebiyle bu süreçler de daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşır.

 

WhatsApp chat
Hemen Ara!