09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Davalının Zamanaşımı Definde Bulunduğu

Polat Arabuluculuk > Makale  > Davalının Zamanaşımı Definde Bulunduğu

Davalının Zamanaşımı Definde Bulunduğu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18244

Karar: 2000 / 379

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davalı işveren gerek kısmi davada, gerek ek davada süresi içinde zaman aşımı savunmasında bulunduğu halde yakacak ve giyim eşyası alacakları konusunda bu savunmanın dikkate alınmamış olması doğru değildir. Anılan alacaklar Borçlar Kanununun 126/3 maddesi uyarınca 5 yıllık zaman aşımına tabi olup, bu sürenin her iki dava tarihinden itibaren geriye doğru ayrı ayrı hesap edilmesi gerekir. Sendikal tazminata talep edilen miktara göre ilk ve ek dava tarihinden itibaren faiz yütürülmesi gerekirken fesih tarihi itibariyle faize hükmedilmesi hatalıdır.(1475 S. K. m. 26) (818 S. K. m. 126)

Dava: Davacı, sendikal tazminat, yıllık izin ücreti, yakacak bedeli ile giyim ve koruyucu eşya bedelinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

İşçi Alacakları Davası

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davalı işveren gerek kısmi davada, gerek ek davada süresi içinde zaman aşımı savunmasında bulunduğu halde yakacak ve giyim eşyası alacakları konusunda bu savunmanın dikkate alınmamış olması doğru değildir. Anılan alacaklar Borçlar Kanununun 126/3 maddesi uyarınca 5 yılılk zaman aşımına tabi olup, bu sürenin her iki dava tarihinden itibaren geriye doğru ayrı ayrı hesap edilmesi gerekir.

Yakacak Ve Giyim Eşyası Alacakları Konusunda Beş Yıllık Zamanaşımının Gözetileceği

3- Sendikal tazminata talep edilen miktara göre ilk ve ek dava tarihinden itibaren faiz yütürülmesi gerekirken fesih tarihi itibariyle faize hükmedilmesi hatalıdır. Bu husus ayrı bir bozma nedenidir.

Sendikal Tazminata İlk Ve Ek Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gereği

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment