09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Davadan Feragat

Polat Arabuluculuk > Makale  > Davadan Feragat

Davadan Feragat

— Davadan Feragat

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 5116

Karar: 2010 / 2

Karar Tarihi: 06.01.2010

ÖZET: Somut olayda HUMK m. 91 hükmüne göre, davadan feragat kesin hüküm sonucunu doğurduğundan kararın kesinleşmesine kadar bu yönde vaki beyanın dikkate alınması zorunludur. Davacılar vekilinin temyiz başvurusundan sonra davadan feragat beyanı hakkında hüküm kurulabilmesi için kararın öncelikle bu yön bakımından bozulması gerekir.(1086 S. K. m. 91)

Davadan Feragat Kesin Hüküm Sonucunu Doğurduğu

Dava: Taraflar arasındaki davadan dolayı Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11.03.2009 gün ve 2004/637-2009/133 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Taraflar arasındaki davadan dolayı mahkemece verilen kararın davacılar vekilince temyizi üzerine dosyanın Dairemize gönderilmesinden sonra her iki taraf vekillerince yerel mahkemeye hitaben sunulan ortak dilekçede davacılar vekili Av. Y. G. ‘in vekaletnamesindeki yetkiye dayanarak asıl ve birleştirilen davalardan feragat ettiğini bildirmiştir.

Kararın Kesinleşmesine Kadar Bu Yönde Vaki Beyanın Dikkate Alınacağı

HUMK m. 91 hükmüne göre, davadan feragat kesin hüküm sonucunu doğurduğundan kararın kesinleşmesine kadar bu yönde vaki beyanın dikkate alınması zorunludur.

Davacılar vekilinin temyiz başvurusundan sonra davadan feragat beyanı hakkında hüküm kurulabilmesi için kararın öncelikle bu yön bakımından bozulması gerekmiştir.

Hükmün Bozulması Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin asıl ve birleştirilen davalardan feragat beyanı hakkında hüküm kurulmak üzere kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 06.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment