09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Boşanma Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Boşanma Davası

Boşanma Davası

— Boşanma Davası

Boşanma Davası

T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 19029

Karar: 2010 / 185

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Olayda, boşanmaya yol açan olaylarda, birlik görevlerini yerine getirmeyen, eşine ağır hakaretlerde bulunan davalının daha fazla kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Davalının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekir.(4721 S. K. m. 175)

Yoksulluk Nafakası

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda gün numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının temyiz itirazları yersizdir.

Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Eşine Ağır Hakaretlerde Bulunan Davalının Daha Fazla Kusurlu Olduğu

2- Davacı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Toplanan delillerden boşanmaya yol açan olaylarda, birlik görevlerini yerine getirmeyen, eşine ağır hakaretlerde bulunan davalının daha fazla kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Yasasının 175. maddesi koşulları gerçekleşmemiştir. Davalının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken, yazılı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Davalının Yoksulluk Nafakası İsteğinin Reddi Gereği

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen nedenle bozulmasına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 60.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcın yatıran davacıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 tarih içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 11.01.2010

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment