09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

Polat Arabuluculuk > Makale  > Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17667

Karar: 2000 / 332

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Yasaya göre borçlu, borçlu olmadığını resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat etmek zorundadır. Ancak belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse merciice inceleme yapılabilir. Somut olayda borçlunun dayandığı belgeler 3.kişinin hesabına havaleli banka dekontları olup alacaklının imzasını taşımamaktadır. Alacaklı tarafın bu belgelerin kabulüne ilişkin bir beyanı da olmadığına göre mercice HUMK. nun isticvaba ilişkin hükümleri uygulanarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 68)

İtirazın Kaldırılması Davası

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İmzanın Alacaklı Tarafından İnkar Edilmesi Durumunda Merciice İnceleme Yapılabilmesi

Karar: İİK.169/a maddesi uyarınca borçlu, borçlu olmadığını resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat etmek zorundadır. Ancak belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca 68/a maddesi çerçevesinde merciice inceleme yapılabilir. Somut olayda borçlunun dayandığı belgeler 3.kişinin hesabına havaleli banka dekontları olup alacaklının imzasını taşımamaktadır. Alacaklı tarafın bu belgelerin kabulüne ilişkin bir beyanı da olmadığına göre mercice HUMK. nun isticvaba ilişkin hükümleri uygulanarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

İsticvaba İlişkin Hükümler

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment