09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Borca İtiraz Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Borca İtiraz Davası

Borca İtiraz Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17837

Karar: 2000 / 773

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Yasa gereğince borca itiraz halinde merci hakiminin itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı duruşmaya çağırması gerekir. Mercice borca itiraz edilmiş olmasına rağmen yasa hükmü gözardı edilerek dosya üzerinde karar verilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 169)

Hakiminin İtiraz Sebeplerinin Tahkiki İçin İki Tarafı Duruşmaya Çağırması Gereği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İİK. 169/a maddesi gereğince borca itiraz halinde merci hakiminin itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı duruşmaya çağırması gerekir. Mercice borca itiraz edilmiş olmasına rağmen yasa hükmü gözardı edilerek dosya üzerinde karar verilmesi isabetsizdir.

Dosya Üzerinden Karar Verilmesinin Yanlış Olması

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment