Yanıltıcı Olmamak Tüketicinin Çıkarlarına Zarar Vermemek İlkesi

Tv Aracılığı İle Sağlık Merkezinin Reklamını Yapmak Suretiyle Haksız Rekabete Yol Açan Sağlık Kuruluşunun Mesul…

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi İle Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmemesi Nedeni İle Kesilen Usulsüzlük Cezası