09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Blog

Polat Arabuluculuk > Blog (Page 18)

İşçinin İş Aktinin İşverence Haklı Nedenle Feshinde Kıdem Ve İhbar Tazminatı İsteyememesi

İhalenin Feshi İstemi

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 17566 Karar: 2000 / 101 Karar Tarihi: 17.01.2000 ÖZET :İşyeri ile ilgili hırsızlığa karışan gece bekçisi işçinin işten çıkarılması neticesinde kıdem ve ihbar tazminatı talebi reddedilmelidir.(1475 S. K. m. 13,14,17) Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. İşçi alacakları Davası Karar: Davacı işçi davalı işverene ait iş yerinde gece bekçisi olarak çalışmakta iken işyeri içinde bulunduğu anlaşılan sağlık ocağında yaptığını ikrar ettiği bir hırsızlık olayı nedeni ile işine son verilmiş olup, ihbar ve kıdem tazminatı isteği ile bu davayı...

Continue reading