09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Blog

Polat Arabuluculuk > Blog (Page 16)

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 13073 Karar: 2000 / 244 Karar Tarihi: 19.01.2000 ÖZET: Bakım alacaklısı yönünden gerçek kişi olması dışında özel bir nitelik öngörmemiştir. Bakım alacaklılarının akit anında özel bakıma muhtaç durumda olmasını aramak kanunda bulunmayan bir unsur ilave etmek olur. aksi kararlaştırılmadıkça aktin, bakım alacaklısına sağladığı menfaatler sosyal duruma uygun ikamet, beslenme ve giyinme, görüp gözetme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ancak toplanan deliller davalının kusurlu davranışları ile ortaya çıkan bir çekilmezlik halini veya muhik sebebi kabule elverişli değildir. Boşanma davası da reddedilmiştir. Davanın reddi gerekirken davacının eşi ile yaptığı ölünceye kadar bakma aktinin feshine kayıtların eski haline getirilmesine karar verilmesi usul ve kanuna...

Continue reading