09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Blog

Polat Arabuluculuk > Blog (Page 15)

Davanın Açılmamış Sayılması Gereği

Davanın Açılmamış Sayılması Gereği

T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 10946 Karar: 2000 / 232 Karar Tarihi: 20.01.2000 ÖZET: Mahkemenin görevsizliğine ilişkin kararın taraflara tebliğine rağmen, davacı tarafça gönderme talebinin on günlük sürede istenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına dair verilen kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir. (1086 S. K. m. 193) (818 S. K. m. 41) Dava: Davacı Türk Telekomünikasyon AŞ. vekili Avukat Z. B. tarafından, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine 21.10.1998 gününde verilen dilekçe ile davalının yön levhası dikimi sırasında davacıya ait kablolara zarar vermesinden kaynaklanan tazminatın istenmesi üzerine mahkemece hakem sıfatıyla...

Continue reading

Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

Borçlu Olunmadığının Resmi Veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge İle İspatı Gereği

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 1999 / 17667 Karar: 2000 / 332 Karar Tarihi: 20.01.2000 ÖZET: Yasaya göre borçlu, borçlu olmadığını resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat etmek zorundadır. Ancak belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse merciice inceleme yapılabilir. Somut olayda borçlunun dayandığı belgeler 3.kişinin hesabına havaleli banka dekontları olup alacaklının imzasını taşımamaktadır. Alacaklı tarafın bu belgelerin kabulüne ilişkin bir beyanı da olmadığına göre mercice HUMK. nun isticvaba ilişkin hükümleri uygulanarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 68) İtirazın Kaldırılması Davası Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili...

Continue reading