09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Blog

Kamu Görevinden Çıkarılmasının İptali İstemi

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

İzmir BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İdari Dava Dairesi Esas: 2016 / 814 Karar: 2017 / 100 Karar Tarihi: 24.01.2017 (6100 S. K. m. 333) (672 S. KHK. m. 2)   İSTEMİN ÖZETİ: Davacının, 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline ilişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılmasının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada; davacının KHK eki listede isminin yer alması nedeniyle başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarıldığı, idarece hakkında tesis edilmiş herhangi bir idari işlem bulunmadığı, idari yargıda KHK'lerin hukuki denetimi yapılamayacağından davanın incelenmeksizin reddi yolunda Balıkesir İdare Mahkemesi’nce verilen 29/09/2016...

Continue reading