Kitle iletişim sürecinin uygun ve faydalı bir şekilde yürütülebilmesinin sağlanması için bu sürecin bir düzen içinde işlemesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler teknik, kültürel, sosyal ve ekonomik açılardan olduğu kadar hukuksal açıdan da çok önemlidir. En genel tanımıyla kitle iletişiminde uyulması gereken kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları ve uygulamaları ile ilgilen hukuk dalına medya hukuku adı verilmektedir. Esas itibarıyla medya hukuku kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşen iletişim sürecindeki yasal durumlar ve uygulamaları kapsamaktadır. Medya hukukunun kapsamı içerisinde basın yayın faaliyetleri, gazetecilik mesleği, radyo ve televizyon yayıncılığı, internet ortamından yayıncılık gibi kavramlar yer almaktadır.

 

Özel televizyon kanallarının açılması, Uluslararası medyanın ülkemize girişi ve gazetelerin holdingleşmesi, basına büyük sermaye ve kaçınılmaz olarak kontrolsüz bir güç kazandırmıştır. Bu gücün kontrolü hukuk ve kanunlarla mümkündür. Yazılı basın ve devlete ait televizyonların sorumlulukları özel yasalarında belirlendiği halde özel radyo ve televizyonlara ait sorumluluğun tam olarak belirgin olmayışının yarattığı boşluğu Yargı kararları ve içtihatlarla desteklenmek zorunda kalmıştır.

 

Kitle iletişim araçlarının her birinin kendine özgü yapısı ve özelliklerinin bulunması kitle iletişimine ilişkin hukuksal sorunların diğer hukuk dalları ile ilişkili olması medya hukukunun bütün olarak aynı kanunda düzenlenememesine yol açmıştır. Gerçekten de kitle iletişim araçları arasında yer alan gazete ve dergilerin diğer bir deyişle yazılı basının tabi olduğu yasa ile radyo ve televizyonların tabi olduğu yasa düzenleniş biçimiyle birbirinden farklıdır. Medya Hukukunun, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku gibi hukuk dalları ile ilişkisi vardır. Bu hukuk dalları da kendi açılarından kitle iletişiminde uygulama alanı bulabilmektedirler.

 

Basın ve Medya Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi
  • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi
  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki danışmanlık yapılması
  • Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması

 

Avukatlarımız medya araçları üzerinden yapılan yayın, ilan, eğlence ve oyun platformu, yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı, tanıtım amaçlı advertorial ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği, mesafeli alım-satım sözleşmeleri, abonelik sistemleri, kişisel verilerin korunması, yayıncı, yayın hakkı sahibi ilişkileri, erişim engelleme, süreli-süresiz kapatma kararları, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları da içeren hukuki hizmetler sunabilmektedirler.