Yapı Yapmak İsteyenlerden Alınan Kanalizasyon Katılım Payı

İsnat Edilen Suçtan Dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık Soruşturması Yapılmasını Gerektirecek Nitelikte Olduğu

İdari Para Cezası Verilmesinde Ve İdari Para Cezasına Vaki İtirazın Reddine Dair Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

WhatsApp chat
Hemen Ara!