Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, başta ABD ve İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve Avusturalya, Singapur, Hong Kong, Güney Kore gibi uzak doğu ülkelerinde uzun yıllardır mahkemeye gitmeye gerek kalmadan uygulanmaktadır.

 

6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile hukuk sistemimize dahil olmuştur. Bu sayede, aslında toplumumuzda yeri çok eskiye dayanan bu sistemin hukuki düzende de yerini alması ve birtakım hukuki sonuçlar doğurması sağlanmıştır.

 

Arabuluculuk Kanunu m. 2’de arabuluculuk ” Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,” ifade ettiği belirtilmiştir.

 

Görüldüğü üzere arabulucuya sistematik teknikler uygulaması, görüşme ve müzakereler suretiyle tarafları bir araya getirme görevi yüklenmiştir. Arabulucu tarafsız ve bağımsız üçüncü kişidir. Gerek mahkeme dışı gerekse mahkeme aşamasında, uyuşmazlığın Tarafların etkin katılımıyla çözülmesini sağlayan etkili bir çözüm yöntemidir. Kontrol ve karar taraflardadır.

 

Arabuluculukta her iki taraf birden kazanır. Sürecin Kaybedeni Yoktur. Arabuluculuk gizlidir ve tarafların iradelerine bağlıdır. İsteyen taraf arabuluculuk faaliyetine istediği zaman son verebilir.

 

Arabuluculuk niteliği itibariyle mahkemeye gitmeden ucuz, hızlı çözüm üretilebilen bir mekanizmadır.  Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

 

Arabuluculuk yönetmeliği gereği arabulucu olabilmek için 5 yıllık mesleki deneyim şartı bulunmaktadır. Polat Arabuluculuk ve Avukatlık Bürosu Avukatları söz konusu deneyim şartına sahip oldukları için arabuluculuk konusunda siz değerli müvekkillerimize destek vermeye hazırdır.