09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Alacak Davası

Polat Arabuluculuk > Makale  > Alacak Davası

Alacak Davası

— Alacak Davası

T.C YARGITAY

15.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 7282

Karar: 2010 / 28

Karar Tarihi: 07.01.2010

ÖZET: Dava, eser sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada karar verilmesi durumunda, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı ücretin tamamına hükmolunacağı ve bu ücretin maktu vekalet ücretini geçemeyeceği belirtildiği halde, davalı yararına nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, düşülen bu hatanın giderilmesi yeniden yargılama ihtiyaç göstermez.(1086 S. K. m. 423) (818 S. K. m. 355)

Davanın Eser Sözleşmesine Dayandığı

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği düşünüldü:

Dava, eser sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir. Mahkemenin davanın açılmamış sayılmasına dair verdiği karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davanın Açılmamış Sayılması

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 7. maddesi gereğince, davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada karar verilmesi durumunda, tarifede yazılı ücretin tamamına hükmolunacağı ve bu ücretin maktu vekalet ücretini geçemeyeceği belirtildiği halde, davalı yararına nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, düşülen bu hatanın giderilmesi yeniden yargılama ihtiyaç göstermediğinden, kararın HUMK.’nun 438/VII. maddesi gereğince düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

Davalı Yararına Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsizliği

Sonuç: Yukarıda (1) bende yazılı nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2.) bent uyarınca kabulü ile; gerekçeli kararın hüküm kısmının (4.) bendinde yazılı <7.797,44.-> rakamının karardan çıkarılmasına, yerine <575.00.-> yazılmasına ve kararın değiştirilmiş bu şekliyle düzeltilerek ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.polatarabuluculuk.com.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

No Comments

Leave a Comment