09:00 - 18:30

Açılış Saatlerimiz Pzrtsi. - Cmrtsi

+90 535 333 33 31

GSM - WhatsApp ve İletişim Telefonlarımız

Facebook

Twitter

Search
 

Ekim 2017

Kaçakçılık Suçu

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2000 / 7-2 Karar: 2000 / 7 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Satmak amacıyla ticari miktar ve nitelikteki eşya alımlarında vergi usul yasasına göre belge düzenlenmesi zorunludur. Eşyanın menşeini kanıtlamada bu belgelerden yararlanılarak ve belgenin kaynağına inilecektir. Olayda, sanık tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiş bir belge sunulmamıştır.(1918 S. K. m. 3, 4) Dava: Kaçakçılık suçundan sanık R. T.'in 1918 sayılı Yasanın 25/2. maddesi uyarınca 142.141.875 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, nisbi harç ve vekalet ücreti ile zoralıma ilişkin İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 20.02.1998 gün ve 908/61 sayılı hükmün sanık vekili tarafından temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza...

Continue reading

Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Davası

Altyapı Katılım Payının Tahsili İstemi

T.C YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2000 / 402 Karar: 2000 / 704 Karar Tarihi: 01.02.2000 ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, hak sahiplerinin destekten yoksun kalma ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. İlke olarak bir trafik kazasında sürücünün ehliyetsiz olması salt bundan dolayı işleten için bir kusur nedeni sayılamaz. Çünkü böyle durumlarda uygun illiyet bağından söz edilemez.(818 S. K. m. 41, 43, 47) Dava ve Karar: Davacı İ. E. kendi adına asaleten Ö. E. adına velayeten vekili Avukat F. A. tarafından, davalılar S. Ö. ve Ü. Ö. aleyhine 21/3/1997 ve 23/2/1999 gününde verilen dilekçeler ile 20/9/1995 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacıların miras bırakanının ölmesi sebebiyle...

Continue reading